personalo tyrimai

Personalo tyrimai: reikalinga inovacija

Vykdant darbuotojų paiešką, labai dažnai yra susikoncentruojama į tai, ar įgūdžiai atitinka reikalavimus. Deja, taip yra praleidžiama daug svarbos turinčios asmeninės savybės, tokios kaip galimybė mokytis ar analizuoti. Tad po truputį vis daugiau galios įgauna personalo tyrimai, vykdomi ne tik būsimiems, bet ir esamiems darbuotojams.

Tyrimų nauda

Nors tyrimai gali asocijuotis su nemaloniais pojūčiais, griežta apklausa, šiuo metu jie vis labiau atrodo kaip įdomus asmenybės testas. Kai kuriais atvejais pasitaiko, kad įmonės ar darbuotojai vengia tokių testų, nes vyrauja neteisingas įsitikinimas, kad taip bus tikrinama jų nauda įmonei ir vėliau gali tekti atsisveikinti su darbu. Tačiau, kaip buvo minėta, tai neteisingas įsitikinimas.

Personalo tyrimai turi ne vieną privalumą:

  • galėsite būti tikri, kad darbuotojas tinka įmonei ne tik pagal pareigas, bet ir asmenybę;
  • galėsite pamatyti, kas stabdo darbuotojų motyvaciją;
  • galėsite išsiaiškinti, ar asmuo tikrai tinka vadovavimo darbui – gal geriau priimti jį kaip komandos narį?
  • galėsite išsiaiškinti, kurie kolegos stabdo progresą ir saugiai su jais išsiaiškinti;
  • galėsite pateikti darbuotojams aspektus, kur jiems reikėtų tobulėti, ko gali pamokyti kitus.

Žinoma, ne kiekvienas tyrimas gali ištirti visus šiuos aspektus.

Kokie būna personalo tyrimai?

Tyrimai gali būti skirstomi į kelias grupes, pirmiausia, pagal darbuotojų lygį: vienokie yra skiriami komandos nariams, o kitokie – jų vadovams. Taip yra todėl, kad reikia patikrinti skirtingas savybes, kurių viena ar kita įmonės grandis gali neturėti. Darbuotojams gali būti vykdomi keli skirtingo tipo tyrimai:

  • tiriant pasitenkinimą, kreipiamas dėmesys, ar asmenys yra patenkinti tuo, ką daro, ar yra motyvuoti siekti savo tikslų. Šiuo tyrimu taip pat galima atrasti, kas šią motyvaciją stabdo: tai nebūtinai sunkus darbo pobūdis, labai dažnai pasitaiko, kad tai yra nedraugiška darbo aplinka.
  • tiriant specifines kompetencijas, gali būti ne tik užduodami klausimai, vertinantys įgūdžius ir asmens savybes, bet taip pat pateikiamos simuliacinės situacijos, gali būti vykdomi testai kita kalba;
  • tiriant komandos bendravimą, atliekami vertinimai visuose įmonės lygiuose, siekiant, kad kiekvienas asmuo gautų grįžtamąjį ryšį apie save, savo darbą.

Šie tyrimai dažnai vadinami inovacija vien todėl, kad jie yra pakankamai reti. Tačiau jie suteikia naudas, reikalingas kiekvienai įmonei.